Passer au contenu principal

Cette offre a expiré

HR-medewerker (M/V/X)

Binnen perspective.brussels is de cel Human Resources en juridische dienst op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde HR-medewerker om de uitdagingen van het Brussels Gewest mee te ondersteunen. perspective.brussels, een jonge en dynamische instelling die voortdurend op zoek is naar verbetering, biedt je de kans om in een stimulerende omgeving aan boeiende opdrachten te werken.

perspective.brussels

perspective.brussels is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brussels Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden. Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft perspective.brussels het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt perspective.brussels eveneens geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Naast de algemene directie bestaat perspective.brussels uit vier departementen: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het departement Territoriale Kennis, het departement Territoriale Strategie en het departement Transversale Diensten.

Het departement Transversale Diensten biedt ondersteuning in het realiseren van de verschillende missies van perspective.brussels. De afdeling bestaat uit volgende diensten;

 • Human Resources en de juridische dienst
 • ICT
 • Facility Management
 • Meer informatie over perspective.brussels kan u via deze link terugvinden:
  https://perspective.brussels/nl

   

  Functie

  Als HR-medewerker zal je instaan voor het rekruteren van nieuwe medewerkers, van de opmaak van het vacaturebericht tot de contractondertekening. Dit betekent meer bepaald:

   • Het beheren van de (statutaire en contractuele) rekruteringen van a tot z binnen perspective.brussels;
    • Contractuele rekruteringen:
     • Contact met de leidinggevenden
     • Vacaturebericht opmaken
     • Vacatures verspreiden
     • Opvolging van het rekruteringsdossier
     • Opvolging van het aanstellingsdossier
    • Statutaire rekruteringen:
     • Opmaak van het vacaturebericht is samenwerking met de overkoepelende organisatie talent.brussels en de verantwoordelijke van de functie
     • Opmaak van de casus
     • Opvolging van het rekruteringsdossier
     • Opvolging van het aanstellingsdosssier

  Naast het rekruteren van nieuwe medewerkers zal je eveneens worden ingezet voor een aantal van volgende taken:

   • Toepassen van het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is in het Brussels openbaar ambt en ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijzigingen in verordeningen inzake hr (https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/03/21/2018011465/justel);
   • Medewerkers en de hiërarchie informeren over de hr-procedures en hun rechten en plichten die van toepassing zijn in het Brussels openbaar ambt en op het Brussels Planningsbureau;
   • Administratieve opvolging van aanvragen van medewerkers (bijvoorbeeld: aanvragen voor verlofvormen enz.);
   • Opvolgen van de bevorderingsdossiers;
   • Begeleiden van managers bij de behoefteanalyse en de ontwikkeling van talenten en competenties;
   • Aanspreekpunt zijn met talent.brussels, het sociaal secretariaat, de externe en interne dienst voor preventie, de aanbieder van medische controles enz.
   • Opvolgen van hr-overheidsopdrachten in samenwerking met de juridische dienst.
   • Aanpassen van de bestaande procedures (bijvoorbeeld: aanvraag voor telewerken, medische controle, aangifte van arbeidsongeval …) en nieuwe procedures lanceren indien nodig;
   • Instaan voor de uitbreiding en uitvoering van verschillende plannen in kader van:
    • diversiteit;
    • opleiding;
    • welzijn.

   

  Profiel Diploma

  Basisdiploma van de 2de cyclus (bv. licentiaat, master, handelsingenieur) uitgereikt door een universiteiten en hogescholen.

  Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

  Ervaring

  Minimaal 1 jaar ervaring professionele ervaring in het rekruteren van kandidaten is vereist.

  Technische kennis en competenties
  • U bent in staat om de basisprincipes van het statuut van de ION’s te begrijpen en interpreteren en kunt precies en duidelijk de vragen formuleren die interpretatie vereisen alvorens ze worden voorgelegd voor juridisch advies: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/03/21/2018011465/justel
  • U beschikt over uitstekende redactionele capaciteiten (opmaak van verordeningen, procedures, dienstnota’s enz.) en hebt een vlotte pen.
  • Goede kennis van Windows Office.
  • U kunt zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uitdrukken en rapporteert de gegevens op correcte wijze.
  Functionele competenties
  • U analyseert gericht de gegevens en beoordeelt kritisch de informatie.
  • U legt verbanden tussen uiteenlopende gegevens, ontwikkelt alternatieven en trekt de juiste conclusies.
  • U structureert uw werk door prioriteiten te stellen en op systematische wijze meerdere taken uit te voeren.
  • U kunt problemen zelfstandig behandelen en oplossen, naar alternatieven zoeken en oplossingen toepassen.
  • U creëert en verbetert de teamgeest door uw meningen en uw ideeën te delen en die van anderen te respecteren.
  • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke service en onderhoudt constructieve contacten.
  • U verstrekt advies aan uw gesprekspartners en ontwikkelt met hen een vertrouwensrelatie op basis van uw expertise.
  • U bent integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, u respecteert vertrouwelijkheid en beloften en u vermijdt iedere vorm van partijdigheid.
  • U reageert op stress door u te focussen op het resultaat, door uw emoties te beheersen en door constructief om te gaan met kritiek.
  • U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambitie.

  Worden als troef gezien

 • Goede kennis van het Frans
 • Kennis van informaticatools: MS Office
 •  

  Aanbod Contract
  • Overeenkomst van bepaalde duur voor de duur van 1 jaar
  • Voltijdse betrekking (38 uur per week)
  Verloning

  Loonschaal A101: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie):

  € 3905 - 1 jaar anciënniteit
  € 4121 - 3 jaar anciënniteit

  Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met vroegere prestaties in de openbare sector en in de privésector (voor zover nuttig voor de functie).

  Aanvullende voordelen
  • 35 verlofdagen per jaar
  • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
  • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
  • Gratis MIVB-abonnement
  • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
  • Mogelijkheid tot telewerken
  • Gsm-abonnement
  • Hospitalisatieverzekering
  • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
  • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,25/km
  • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
  • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn – MTB) voor woon-werkverplaatsingen
  • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst
  Procedure
  • De kandidaten die het vereiste diploma en de nodige ervaring bezitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een computertest die generieke vaardigheden voor deze functie evalueert.
  • Enkel kandidaten die de computertest hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. Het selectiegesprek kan worden voorafgegaan door een technische proef die de specifieke competenties die voor deze functie zijn vereist, beoordeelt. Dit gesprek zal plaatsvinden tijdens de kantooruren.
  • De uitnodigingen gebeuren via e-mail, gelieve in uw kandidaatstelling dus een geldig e-mailadres te vermelden en raadpleeg dit regelmatig.
  • De kandidaat/kandidate die als eerste gerangschikt wordt, wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk in dienst te treden.

  Om in aanmerking te komen, moet uw sollicitatie het volgende bevatten:

  • curriculum vitae waarin de ervaring duidelijk wordt beschreven;
  • motivatiebrief;
  • kopie van het vereiste diploma.

  U moet over de nodige professionele ervaring beschikken. De controle van uw ervaring gebeurt op basis van uw cv.

  Diversiteit

  perspective.brussels hecht veel belang aan gelijke kansen. Persoonlijke en professionele kwaliteiten zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gender of handicap.

  Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor mensen met een handicap

  In dit verband zorgen wij voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een beperking of ziekte. Dit gebeurt door redelijke voorzieningen te treffen om kandidaten met een beperking of ziekte in staat te stellen hun vaardigheden te testen, in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten. Indien u in het kader van de selectieprocedure behoefte heeft aan redelijke aanpassingen, kunt u een verzoek sturen naar humanresources@perspective.brussels.

  Interesse?

  Stuur ons uw cv en een motivatiebrief via de knop "Nu solliciteren" https://jobs.perspective.brussels/. U kunt solliciteren tot en met 06/04/2023. Voor meer informatie over de aanwervingsprocedure kan u contact opnemen met de dienst Human Resources via dit adres humanresources@perspective.brussels.

  Recevez des alertes d'offres d'emploi

  Créez une alerte d'offre et recevez des recommandations personnalisées directement dans votre boîte de réception.

  Créer une alerte