Passer au contenu principal

Cette offre a expiré

Projectleider Dienst Participatie (M/V/X)

Employeur
Perspective.brussels
Lieu
Bruxelles
Date de clôture
26 nov. 2023

Company details

Perspective is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Projectleider voor de Dienst Participatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitdagingen van burgerparticipatie in Brussel aan te gaan.

Perspective, een jonge en dynamische instelling die voortdurend streeft naar verbetering, biedt je de kans om aan deze boeiende opdrachten te werken in een stimulerende omgeving. Een unieke kans om bij te dragen aan deze cruciale kwesties voor de Brusselaars.

Als Projectleider zal je binnen de Dienst Participatie, in overleg en samenwerking met je collega's en binnen het kader van het mandaat dat je wordt gegeven door je diensthoofd:

 • de Referent van de nieuwe Participatiedienst assisteren bij de ontwikkeling en implementatie van de doelstellingen van de dienst.
 • de praktijk van de participatieprocessen helpen te inspireren en aan te moedigen.
 • de participatie in het Brussels Gewest vergemakkelijken door een gids van goede praktijken op te stellen, ter ondersteuning van (gewestelijke en lokale) overheidsinstanties, verenigingen en burgergroepen.
 • adviseren en uw expertise aan te passen in functie van de aard van het project, de omvang, het doelpubliek en de ambitie van de participatie.

Functie

 • Burgerparticipatie in het Brussels Gewest promoten en de praktijk ervan inspireren
 • Participatie- en samenwerkingsinstrumenten ontwerpen om participatieprocessen uit te voeren die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen, zowel online als offline, die gebruikt kunnen worden door openbare instanties en burgergroepen,
 • Een kaart helpen opstellen van de bestaande participatieve processen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Opstellen van een register van dienstverleners op het gebied van participatie;
 • Coördineren en ontwikkelen van een raamcontract om de uitvoering van participatieprocessen te vergemakkelijken;
 • De instrumenten ontwikkeld door de afdeling Participatie, verder uitwerken;
 • Adviesdiensten ontwikkelen voor het beheer en de facilitering van participatieprocessen;
 • De referent ondersteunen, die als tussenpersoon fungeert tussen de Participatieafdeling, de publieke en private belanghebbenden en burgergroepen;
 • Onderzoek ontwikkelen, de behoeften van openbare besturen op het vlak van participatie en de innovaties ervan in Brussel, België en het buitenland opvolgen en analyseren;
 • De coördinatie verzorgen met alle actoren die actief zijn op het vlak van participatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meewerken aan het opzetten van een netwerk voor de uitwisseling van behoeften en goede praktijken tussen (lokale en regionale) overheidsadministraties.
 • De administratieve taken uitvoeren die verbonden zijn aan de functie.

Onze organisatie 

Perspective is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brussels Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden. Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft Perspective het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt Perspective eveneens geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Naast de algemene directie bestaat Perspective uit vier departementen: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het departement Territoriale Kennis, het departement Territoriale Strategie en het departement Transversale Diensten.

Voor meer informatie over de activiteiten van perspective.brussels: www.perspective.brussels

In het kader van de nieuwe ministeriële opdracht Participatiedemocratie is de belangrijkste opdracht het ondersteunen van participatieprojecten van zowel private als publieke actoren, zonder de plaats van deze actoren in te nemen bij de uitvoering van hun processen. Door samen te werken met deskundigen en actoren op het terrein creëert deze nieuw opgerichte dienst referentiemethodes en -instrumenten die als voorbeeld kunnen dienen voor het hele Gewest, ongeacht het terrein.

De rol van deze dienst is om participatie te vergemakkelijken. Dit doen ze door advies en expertise te bieden ter ondersteuning van regionale en lokale overheidsorganen en burgergroepen die methodologische ondersteuning zoeken. Dit advies is afhankelijk van de aard van het project, de omvang, het doelpubliek en de ambitie van de participatie.

Het algemene doel van de dienst is het co-construeren en innoveren van de relatie tussen burgers en overheden. De dienst speelt een ondersteunende rol, maar beoordeelt ook participatieprocessen om ze te helpen verbeteren en ondersteunt de ontplooiing van burgerinitiatieven in de hele regio.

Voor meer activiteiten over de Dienst Participatie: https://perspective.brussels/nl/over-ons/over-ons/onze-departementen/territoriale-kennis/de-dienst-participatie

Profiel

Diploma 

In het bezit zijn van een Basisdiploma: hoger onderwijs van het lange type (bachelor/graduaat)

Basisdiploma van de 2de cyclus (bv. licentiaat, master, handelsingenieur) uitgereikt door universiteiten en hogescholen meer bepaald op het gebied van mens- of sociale wetenschappen.

Ervaring

Minstens 3 jaar werkervaring hebben op het gebied van burgerparticipatie, meer bepaald ervaring in burgerparticipatieprocessen.

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

Functionele vaardigheden

 • U toont innovatie door nieuwe en originele ideeën aan te dragen.
 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en initieert gerichte acties om beslissingen uit te voeren.
 • U creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • U ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, waarbij je hen een persoonlijke service biedt en constructieve contacten onderhoudt.
 • U geeft advies aan je contacten en ontwikkelt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.
 • U stelt je flexibel op en past je aan veranderende omstandigheden en uiteenlopende situaties aan.
 • U handelt integer, in lijn met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van vooringenomenheid.
 • U reageert op stress door je te richten op het resultaat, je emoties onder controle te houden en een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van kritiek.
 • U plant en beheert actief je eigen ontwikkeling in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities, stelt je eigen functioneren kritisch in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.

U toont betrokkenheid, gedrevenheid en ambitie om resultaten te genereren en neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Technische kennis en vaardigheden:

 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van onderwijs en voorlichting;
 • Kennis van de actoren die betrokken zijn bij participatie en van het Brusselse institutionele landschap;
 • Technische kennis van het faciliteren van participatieve processen, sociocratie en collectieve intelligentie voor verschillende doelgroepen.
 • Kennis van projectmanagement;
 • Uitstekende mondelinge communicatievaardigheden;
 • Basiskennis van openbare aanbestedingsprocedures;
 • Vermogen om te netwerken en te co-creëren;
 • Bereidheid om af en toe buiten kantooruren te werken, d.w.z. 's avonds en/of in het weekend.

Pluspunt

De kennis van de andere landstaal is een pluspunt.

Aanbod

Loonschaal A101: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie):

€ 4121 - 3 jaar anciënniteit

Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met vroegere prestaties in de openbare sector en in de privésector (voor zover nuttig voor de functie).

Aanvullende voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,27/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn – MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst
 • Procedure
 • De kandidaten die het vereiste diploma en de nodige ervaring bezitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een computertest die generieke vaardigheden voor deze functie evalueert.
 • Enkel kandidaten die de computertest hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. Het selectiegesprek kan worden voorafgegaan door een technische proef die de specifieke competenties die voor deze functie zijn vereist, beoordeelt. Deze proef is eliminerend. Het gesprek zal plaatsvinden tijdens de kantooruren.
 • De uitnodigingen gebeuren via e-mail, gelieve in uw kandidaatstelling dus een geldig e-mailadres te vermelden en raadpleeg dit regelmatig.
 • De kandidaat/kandidate die als eerste gerangschikt wordt, wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Om in aanmerking te komen, moet uw sollicitatie het volgende bevatten:

 • curriculum vitae waarin de ervaring duidelijk wordt beschreven;
 • motivatiebrief;
 • kopie van het vereiste diploma.

U moet over de nodige professionele ervaring beschikken. De controle van uw ervaring gebeurt op basis van uw cv.

Bij meer dan 12 kandidaten wordt er een extra screening gedaan op basis van de motivatiebrief en het curriculum vitae.

Diversiteit

Perspective hecht veel belang aan gelijke kansen. Persoonlijke en professionele kwaliteiten zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gender of handicap.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor mensen met een handicap

In dit verband zorgen wij voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een beperking of ziekte. Dit gebeurt door redelijke voorzieningen te treffen om kandidaten met een beperking of ziekte in staat te stellen hun vaardigheden te testen, in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten. Indien u in het kader van de selectieprocedure behoefte heeft aan redelijke aanpassingen, kunt u een verzoek sturen naar humanresources@perspective.brussels.

Interesse?

Stuur ons uw cv en een motivatiebrief via de knop "Nu solliciteren" https://jobs.perspective.brussels/. U kunt solliciteren tot en met 06/11/2023. Voor meer informatie over de aanwervingsprocedure kan u contact opnemen met de dienst Human Resources via dit adres humanresources@perspective.brussels.

Talen

Deze functie wordt opengesteld in het Nederlands.

Recevez des alertes d'offres d'emploi

Créez une alerte d'offre et recevez des recommandations personnalisées directement dans votre boîte de réception.

Créer une alerte